Açık Kaynak Kodlu Liman MYS Çekirdek sürümü duyuruldu

Liman MYS Çekirdek Sürümü, Liman MYS 1.3 Sürüm Duyurusu ile birlikte duyurulmuştur. Liman MYS Çekirdek sürüm’ün kaynak kodlarına github limanmys üzerinden erişilebilmektedir. Liman MYS 1.3 sürüm notlarından bazıları aşağıdaki gibidir; Liman’ın eklentileri tamamen core’dan ayrılarak yeni bir Go diliyle yazılmış servise aktarıldı. Bu go servisi ile Liman içerisindeki tüm eklentiler artık çok daha hızlı ve verimli çalışırken, bu servislerin çoğaltılması sağlanarak yük dağılımı ortamı hazırlandı.