Açık Kaynak Ürün Ailesi

Genel Kamu Lisansı’na sahip Özgür ve Açık Kaynak Kodlu yazılımlar ile herhangi bir firmaya veya ülkeye bağımlı olmadan mevcut sistemlerinizi yönetebilirsiniz.

Desteklenen Ürünler
PostgreSQL
Ceph
OpenStack
Hyperledger Fabric
SonarQube
oVirt
Docker
Kubernetes
Apache Spark
Apache Hadoop
Apache Cassandra
Apache Kafka
Prometheus
Elastic
Tensorflow
NumPy
Keras
Matplotlib
MongoDB
Jenkins
Hazelcast
Istio
RabbitMQ
HAproxy
Openstack CEILMETER
Openstack HEAT
Openstack CINDER
Openstack SWIFT
BIND
Zabbix
Samba DC
Openstack KEYSTONE
Openstack GLANCE
Openstack NOVA
Openstack NEUTRON
Openstack HORIZON
Desteklenen Versiyon Listesi
ÜRÜN DESTEKLENEN SÜRÜMLER
PostgreSQL 12.6, 13.2
CephFS 14.2.11, 15.2.8
OpenStack CINDER 7.2.0
OpenStack HORIZON 18.6.1
OpenStack KEYSTONE 18.0
OpenStack NEUTRON 7.2.1
OpenStack NOVA 17.2.1
OpenStack CEILMETER CEILMETER
OpenStack GLANCE GLANCE
OpenStack SWIFT SWIFT
OpenStack HEAT HEAT
Hyperledger Fabric 2.2.3
SonarQube 8.9.1
oVirt 4.2
Docker 20.10.6
Kubernetes 1.21.1
Apache Spark 3.0.0
Apache Hadoop 3.1.1
Apache Cassandra 3.11.10
Apache Kafka 2.8.0
Prometheus 2.27.1
Elasticsearch 7.12
Tensorflow 2.4.1
NumPy 1.20.1
Keras 1.1.2
Matplotlib 3.4.2
MongoDB 4.4
Jenkins 2.26
Hazelcast 3.1
Istio 1.1
RabbitMQ 3.8
HAproxy 2.3